ORGANISATION

Här finns all information om vår organisation;
personal, styrelse och hedersmedlemmar.

Styrelse

Peter Larsson

Peter Larsson

Ordförande

Marcus Carlsson

Marcus Carlsson

Kassör

David Gunnarsson

David Gunnarsson

Sekreterare

Lisbeth Andersson

Lisbeth Andersson

Ledamot

Håkan Bergman

Håkan Bergman

Ledamot

Annica Carlsson

Annica Carlsson

Ledamot

Esse Hellberg

Esse Hellberg

Ledamot

Johan Persson

Johan Persson

Ledamot

Annette Bolmgren

Annette Bolmgren

Adjungerad

Noak Bolmgren

Noak Bolmgren

Suppleant

Magnus Johnsson

Magnus Johnsson

Revisor

Magnus Hallonlöf

Magnus Hallonlöf

Revisorsuppleant

Personal

Annette Bolmgren

Annette Bolmgren

Verksamhetsansvarig

Magnus Johnsson

Magnus Johnsson

Tränare

Anton Malmberg

Anton Malmberg

Tränare

Rut Kjellberg

Rut Kjellberg

Tränare

Yannick Trollstad

Yannick Trollstad

Tränare

Marcus Carlsson

Marcus Carlsson

Hemsida

Hedersmedlemmar

Björn Hellberg

Björn Hellberg

Hedersmedlem LTK

Kenneth Larsson

Kenneth Larsson

Hedersmedlem LTK

Tomas Svensson

Tomas Svensson

Hedersmedlem LTK