ORGANISATION

Här finns all information om vår organisation;
personal, styrelse och hedersmedlemmar.

Styrelse

Peter Larsson

Peter Larsson

Ordförande

Esse Hellberg

Esse Hellberg

Sekreterare

Annica Carlsson

Annica Carlsson

Kassör

Lisbeth Andersson

Lisbeth Andersson

Ledamot

Håkan Bergman

Håkan Bergman

Banansvarig

Marcus Carlsson

Marcus Carlsson

Sportsligt ansvarig

Johan Persson

Johan Persson

Ledamot

Annette Bolmgren

Annette Bolmgren

Adjungerad

Noak Bolmgren

Noak Bolmgren

Suppleant

Magnus Johnsson

Magnus Johnsson

Revisor

Peter Kjellberg

Peter Kjellberg

Revisorsuppleant

Personal

Annette Bolmgren

Annette Bolmgren

Verksamhetsansvarig

Magnus Johnsson

Magnus Johnsson

Tränare

Anton Malmberg

Anton Malmberg

Tränare

Rut Kjellberg

Rut Kjellberg

Tränare

Saga Jönsson Slättsjö

Saga Jönsson Slättsjö

Tränare

Marcus Carlsson

Marcus Carlsson

Hemsida

Hedersmedlemmar

Björn Hellberg

Björn Hellberg

Hedersmedlem LTK

Kenneth Larsson

Kenneth Larsson

Hedersmedlem LTK

Tomas Svensson

Tomas Svensson

Hedersmedlem LTK