ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Laholms Tennisklubbs ordförande Peter Larsson har ordet.

TEXT PUBLICERAS INOM KORT.