LTK har arrangerat prova-på-tennis med Glänningsskolans fritidshem.

LTK ingår i ett projekt som kallas ”Prova på olika idrotter”. Glänningeskolans fritidsbarn i åldrarna 6-8 år har alla getts tillfälle att provspela tennis. LTK:s tränare Patricija samt två LTK-juniorer, Kaj och Sverre Kåwe, var med och instruerade. Ett mycket lyckat projekt!