I onsdags hölls årsmötet för Laholms Tennisklubb. Efter ett tungt ekonomiskt år 2023 blickar klubben framåt och jobbar på med all kraft för att vända trenden och återigen få upp framförallt deltagarantalet i vår kursverksamhet.

Verksamhetsberättelsen för 2023 presenterades. Även verksamhetsplanen gicks igenom med delar såsom vision, verksamhetsidé, övergripande mål, fokusområden 2024-2026 samt målsättningar och aktiviteter för 2024. Målen fokuserar på att jobba upp antalet medlemmar och kursdeltagare men även öka upp sponsorsidan och banuthyrning. Planen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan för alla medlemmar.

Ett flertal insatser såsom fler sociala aktiviteter, skoltennis, fler samarbeten, nya ansvarsområden inom styrelsen, ökad marknadsföring – både digital och fysisk (affischering) – kommer att genomföras. Ett samarbete med RF SISU Halland har inletts där Patrik Svärd (SISU), styrelsen och Annette träffades i Båstad lördagen den 9 mars och hade en mycket givande strategidag tillsammans kring klubben och framtiden.

David Gunnarsson avgick i samband med årsmötet från styrelsen och vi tackar honom för hans insatser i klubben. Peter Larsson blev omvald som ordförande. Omval skedde även av Annica Carlsson, Lisbeth Andersson och Esse Hellberg. Kvar i styrelsen och valda till årsmötet 2025 är Håkan Bergman, Marcus Carlsson och Johan Persson.

Annica blir klubbens nya kassör, en roll som innehafts av Marcus sedan 2017. Esse blev vald till ny sekreterare efter David. Håkan fick rollen banansvarig och Marcus sportansvarig. Noak Bolmgren omvaldes till suppleant, Magnus Johnsson till revisor och till ny revisorssuppleant valdes Peter Kjellberg.

Vi tackar alla medlemmar som deltog på mötet och hoppas att vi ses på grusbanorna i vår.